• HET MYSTERIE GODS

Verboden vruchten... (DEEL 3)

Schrijver: Sod HaElohim

Enkele punten om over na te denken na Verboden vruchten... (DEEL 1) / Verboden vruchten... (DEEL2)!


  • Genesis 3:20, Eva is moeder van al wat leeft; normaal is de man de levensgever in het OT! Waarom noemt Adam Eva zo terwijl hij de levensgever zou moeten zijn?

Genesis 3:20 20 En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is.
  • Adam was niet de vader van al wat leeft; hij was niet de vader van Kaïn maar wel van Abel. Waarom is de lijn Adam - Seth enzovoorts, en niet Adam - Kaïn enzovoorts?


Genesis 5:3-8 3 Adam leefde honderddertig jaar, en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld; en hij gaf hem de naam Seth. 4 Adams dagen waren, nadat hij Seth verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 5 Al de dagen dat Adam leefde, waren negenhonderddertig jaar; en hij stierf. 6 Seth leefde honderdvijf jaar, en verwekte Enos. 7 En Seth leefde, nadat hij Enos verwekt had, achthonderdzeven jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 8 Al de dagen van Seth waren negenhonderdtwaalf jaar; en hij stierf.

Enzoverder enzovoorts... wie is het opgevallen dat Kaïn niet eens in Adams lijn voorkomt?

  • Genesis 3:15, vijandschap tussen u en uw zaad (zera = nakomelingen of zaad) in het OT altijd nakomelingen - wordt tegen de slang (satan) gezegd - hij heeft dus nakomelingen en Kain is niet van Adam maar van satan. Lees 1 Johannes 3:12, "niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood." "Genesis 4:8").

Genesis 3:15 15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

1 Johannes 3:11-12 11 Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben; 12 niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig.

Grondtekst (hij was uit de boze): "ἐκ τοῦ πονηροῦ - ek (vanuit) tou (de) ponērou (kwade, slechte, goddeloze, boze, luie".


  • Genesis 4:1, ik heb een kind gekregen "met/van" YHWH!


Genesis 4:1 1 En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen!

Grondtekst (Ik heb een man van de HEERE gekregen): "קָנִ֥יתִי אִ֖ישׁ אֶת־ יְהוָֽה" - qā·nî·ṯî (ik heb ontvangen) ’îš (een man, mannelijk kind) ’eṯ- (met, samen met) Yah·weh (YHWH, "de bestaande", "hij die is").

Hoe u dit alles wilt interpreteren laat ik aan uw eigen interpretaties over, het is in ieder geval de moeite waard om eens bij deze teksten stil te staan.