• HET MYSTERIE GODS

Verboden vruchten... (DEEL 1)

Bijgewerkt: 2 aug 2019


Schrijver: Zvonimir Vistica, Unity

(Notitie: wij raden u als lezer aan de aangegeven Bijbel-referenties erbij te nemen). Verboden vruchten... (DEEL 1)


Onder theologen is onenigheid over het Genesis verslag en met name over de oorzaak van de zondeval. Betreft het de ongehoorzaamheid door het eten van letterlijke vruchten van een letterlijke boom of gaat het over ongehoorzaamheid door seks oftewel "symbolisch fruit"?

Een opmerkelijk tegenargument is dat het hier wel over seks gaat, dat is er maar één, ook al staat het er niet expliciet.

Maar aangezien veel in de Bijbel geestelijk wordt onderscheiden (1 Korinthiërs 2:14) en omdat er wordt gevraagd om een heilige dienst met ons denkvermogen te doen (Romeinen 12:1) is het wijs om ook te kijken wat er in de Bijbel staat dat wel lijkt te wijzen op seks als oorzaak voor de zondeval.


Dat zijn de volgende punten:

 1. Wat hebben de vruchten van een boom te maken met het besef dat ze naakt waren? (Genesis 3:10) in tegenstelling tot (Genesis 2:25) waar ze zich niet schaamden voor hun naaktheid.

 2. (Genesis 3:16), "naar uw man zal uw begeerte uitgaan". Ging haar begeerte dan in eerste instantie niet uit naar haar man?

 3. (Genesis 3:16), "met pijn zult u kinderen baren". Waarom pijn bij het baren van kinderen terwijl het over eten van vruchten gaat?

 4. (Genesis 3:7), "zij naaiden vijg boombladeren aan elkaar en maakten zich lende klederen". Waarom de schaamdelen bedekken wegens het eten van vruchten? Waarom noemen wij het trouwens schaamdelen? Zie (Genesis 2:25).

 5. (Genesis 3:21), waarom maakt JHWH bedekkingen van huid om hun lendenen te bedekken? Waarom vond JHWH het ook nodig om hun te bedekken met huid?

 6. Waarom is het een teken van het verbond tussen JHWH en Abraham om de voorhuid weg te snijden? Waarom iets wegsnijden als de schepping goed was? Wat is de relatie tussen voorhuid en geloof?

 7. Waarom heeft het woord "kennis" in de Bijbel (zoals de boom van kennis van goed en kwaad) ook de betekenis van seks? Zoals blijkt uit Genesis 4:1, "Adam kende Eva en zij werd zwanger".

 8. Waarom is het woord voor "zaad" in een vrucht hetzelfde woord (zera in het Hebreeuws) als nakomeling? (bij mensen)

 9. Waarom is het woord voor "naakt" in Genesis 2:25 "arowm of arom" anders na de zondeval "eyrom of erom", wat de betekenis in zich heeft van sluwheid?

 10. Waarom staat er niet dat Adam en Eva zich schaamden omdat ze van de boom hadden gegeten, maar dat ze zich in eerste instantie schaamden voor hun naaktheid (Genesis 3:10)?

 11. (Genesis 3:11), "wie heeft je verteld dat je naakt bent"? Iemand anders, want God had ze er niet op gewezen dat ze naakt waren!

 12. Waarom staat er in 1 Johannes 3:12 "dat Kain uit de boze was"?

 13. Waarom staat Kain niet in de geslachtslijn van Adam?

 14. Waarom wordt Eva vergeleken met een niet eerbare maagd ? (2 Korinthiërs 11:2-3)

 15. Waarom is zaadlozing, menstruatie, baren van kinderen onrein terwijl eigenlijk leven voortbrengen heilig zou moeten zijn?

 16. In Genesis 3:15 wordt gesproken over het zaad van de slang. Hoe komt de slang aan zaad? Zaad betekent nakomelingen in het Hebreeuws!

 17. Eva zegt in Genesis 4:25, "God heeft mij een ander zaad (nakomeling) gegeven i.p.v. Abel want Kain heeft hem doodgeslagen". Waarom vraagt Eva een andere nakomeling in de plaats van Abel terwijl Kain ook haar nakomeling is? Was Kain dan niet van Adam? In Genesis 3:20 noemt Adam zijn vrouw Eva een "moeder van alle levenden". Kain was wel haar kind maar staat niet in Adams geslachtslijn. Met andere woorden, was Kain wel van Eva maar niet van Adam?

 18. Waarom is Adam niet verleidt volgens 1 Timoteüs 2:14, maar de vrouw wel, maar wel in overtreding is geweest? Via Adam komt de zonde binnen, maar Adam heeft een andere overtreding begaan dan Eva. Wat aangeeft dat Adam kennelijk door seks te kiezen en te hebben met Eva de zonde in de wereld heeft gebracht en dat de zonde door wordt gegeven door het baren van kinderen.

Zoals u in dit artikel opmerkt laten wij de vragen onbeantwoord om de lezer tot het denken aan te zetten. In "Verboden vruchten... (DEEL 2)" wordt met meer inhoud ingegaan op dit onderwerp.