• HET MYSTERIE GODS

Romeinen 11:32?

Bijgewerkt: 16 mei 2019

Schrijver: Sod HaElohim


Romeinen 11:32 32 Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen.

"Ziezo, hatseflats, dag keuze uit vrije wil! Dit is het ultieme bewijs dat keuze uit vrije wil niet bestaat! Lees het maar zelf! Allen in ongehoorzaamheid opgesloten! Dat is wat de Vader wilde! Hij is het die de verkrachter laat verkrachten! God de Vader die liefde is is de instructeur van al het huiselijk geweld dat mensen mee maken! Ja hoor! Dit is Gods wil! Allen, maar ook echt allen opsluiten in ongehoorzaamheid, natuurlijk wel om Zich over allen te ontfermen, later dan natuurlijk!


Eerst plaatst Hij alle mensen in ongehoorzaamheid volgens Zijn volmaakte plan op elkaar los gaan (in ongehoorzaamheid naar Gods aard wel te verstaan), denk dan maar aan verkrachtingen, pedofilie, oorlogen, inbraken, gijzelingen, martelingen, terreur, haat, afgunst, en al het andere wat uit het duistere en de liefdeloosheid komt. En dan wanneer de schade gemaakt is, ja dan ontfermt Hij Zich over allen!"


Dit soort meest idiote, krankzinnige en nogal schizofrene uitleg krijgt men dan naar zijn hoofd geslingerd wanneer men wijst naar de vrijheid die ons geschonken werd om onze eigen wegen te kiezen. Al te vaak kreeg ik Romeinen 11:32 tegen mijn hoofd aan geslingerd, ten eerste als argument om de keuze uit vrije wil te debunken, en ten tweede om het er even in te wrijven dat God de Vader die liefde en licht is toch óók wel het kwaad en duister is. Want kijk toch eens aan! Hij is het die de mensen in ongehoorzaamheid opsluit! Ziezo, het kwaad en duister wordt weer geëerd door het goed en zelfs heilig te praten, want, het komt immers van God de Vader meent men hiermee aan te tonen. Vorige maand zag ik nog een reactie op FB opduiken met een strikvraag waarbij ik proefde dat er min of meer gezinspeeld werd om een antwoord te krijgen dat zou toegeven dat God de Vader idd niet alleen licht is, maar ook het duister in Zich heeft. Het moge vanzelf sprekend zijn dat wij God de Vader nooit kunnen eren door Hem het kwaad en duister toe te schrijven. Want God de Vader is nu eenmaal liefde en licht, in Hem is overigens in het geheel geen duisternis!


1 Johannes 1:5-6 5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. 6 Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet.

"Als wij zeggen gemeenschap met Hem te hebben en wij toch in duisternis wandelen", lijkt mij dat wij dit gelijk kunnen zetten met, "als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij het duister goedspreken", evenzo hetzelfde is als in duisternis te wandelen.


Hieronder de reactie die ik op FB tegenkwam:


Vraag: Romeinen 11:32 zegt dat allen besloten zijn tot ongezegelijkheid of zoals andere vertalingen zeggen ongehoorzaamheid. Met als reden: Zich ontfermen over allen. De vraag is; is dit besluit tot ongehoorzaamheid licht of duister?


Hieronder dan mijn antwoord:


Antwoord: Romeinen 11 wel helemaal lezen! Wat wij hieruit kunnen lezen is dat de Joden de ware Woordvoerder van de Vader aan de kant schoven door letterlijk voor iets anders te kiezen, namelijk de tuchtmeester (wet), die feitelijk een vloek was die de Vader krachteloos maakte door Jezus, (wederom, opletten hier, de Vader is geen heilige volmaakte 'schizofreen der schizofrenen' die Zijn eigen werken dan goed en dan vloek noemt en vervolgens laat verbreken door Zijn geliefde Zoon).


Doordat de Joden zich afkeerden van de ware Woordvoerder liet de Vader hun in hun (eigen gekozen) ongeloof! Dat staat er letterlijk!!!!! Ongehoorzaamheid is wel leuk te lezen, maar de grondtekst laat duidelijk lezen dat we hier met ongeloof te maken hebben. Het woord (apeitheian) stamt af van (apeithes = ongeloof).


De Vader heeft "allen" (besloten) onder ongeloof... Besloten (synekleisen - grondtekst) zoals in de KJV ook wel eens vertaald staat als (imprisoned) is foutief begrijpend lezen.


Wat (synekleisen) ook betekend is (omarmen in)! Dan leest het zich anders!


De Vader omarmde allen in hun ongeloof! Om Zich juist over allen te ontfermen!


Wat wij uiteindelijk ook weten is dat het ongeloof van de Joden (straks) de Joden (jaloers) zal maken, en hun dus zal doen verlangen naar de ware Woordvoerder Gods..... Guess who?


Jezus!

0 keer bekeken