• HET MYSTERIE GODS

Matteüs 25:46! Er staat toch eeuwige straf?

Schrijver: Sod HaElohim


Matteüs 25:46 46 En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.

Matteüs 25:46 spreekt toch van een de eeuwige (eindeloze) straf i.p.v. een eeuwig (eindeloos) leven?


Nee, het gaat hier niet om een eindeloze straf in plaats van een eindeloos leven. Het eeuwige leven is zoals Lucas 18:30 uitlegt het leven van de toekomende eeuw.

Lucas 18:30 30 of hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.

Op dezelfde manier mogen wij ook de eeuwige straf lezen, deze straf speelt zich namelijk ook in een toekomende eeuw af.


Het woord "eeuwig" wijst in beide gevallen naar een tijdperk waarin zowel leven als straf zullen worden beleefd.Eeuwig, in de grondtekst "aiōnion" dat van "aiónios" komt wat wederom van "aión" afkomt geeft niet aan dat het hier om een eindeloze beleving gaat! Sterker nog; het woord "aión" verwijst nooit naar een eindeloze tijdspanning, eerder naar een tijdsbestek, wat dus betekent dat het hier om een bepaalde hoeveelheid tijd gaat die vastgesteld of toegekend wordt voor iets. Het woord "aión" zou dan eerder vertaald moeten worden met "een tijdsperiode", niet met eeuwigheid, ook niet met eeuw. De beschrijving van "een tijdsperiode" is ook de betekenis van het Hebreeuwse woord "olam", dat ook wel eens met eeuwigheid vertaald wordt maar niks anders dan "een tijdsperiode" betekent!


Laten wij eens terug komen op het woord "straf" dat in Matteüs 25:46 vertaald staat.

Straf, in de grondtekst "kolasin" dat van "kolasis" komt betekent "correctionele kastijding", wat dus naar "terechtwijzing, correctioneel opvoeden" wijst dat uiteindelijk het doel heeft de terechtgewezen persoon tot verbetering te brengen, in dit geval op Gods wegen te brengen. Overigens komt "kolasis" van "kolazó" wat kortwieken of snoeien betekent. Het gaat dus om het weghalen van onnodige takken (slechte eigenschappen) die een mens tegenhouden om goed te kunnen groeien (geestelijk). Dat gebeurt dus in de periode van correctie.


Een eindeloze "martelstraf" is volkomen on-Bijbels en schetst een totaal schizofreen beeld over de aard van God de Vader. Lees ook; "De ware Vader"

0 keer bekeken