• HET MYSTERIE GODS

Licht versus duisternis

Bijgewerkt: 7 mei 2019

Schrijver: Veritas

Jezus en Zijn Vader zijn licht


1 Johannes 1:5 5 Dit is de boodschap die we van hem hebben gehoord en aan jullie bekendmaken: God is licht, er is in Hem totaal geen duisternis.

Johannes 5:37 37 Stem van de Vader hebt u nooit gehoord.

YHWH is duisternis


Deuteronomium 5:22-23 22 Die geboden heeft YHWH met luide stem tot jullie als gemeente gesproken op de berg, vanuit het vuur en de dikke, donkere wolken, en hij voegde er verder niets aan toe. Toen schreef hij ze op twee stenen platen en gaf die aan mij. 23 Maar zodra jullie de stem vanuit de duisternis hoorden, terwijl de berg brandde, kwamen jullie stamhoofden en oudsten naar me toe.


Johannes 1:4-5 4 Via Hem was leven, en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet overwonnen.

Johannes 1:9 9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.

Johannes 12:36 36 Geloof in het licht zolang je het licht hebt, zodat jullie zonen van het licht worden.

2 Samuël 22:7-12 7 In mijn angst riep ik YHWH aan, ik bleef tot YHWH roepen. Vanuit zijn tempel hoorde hij mijn stem, mijn hulpgeroep bereikte zijn oren. 8 De aarde begon te schudden en te beven. De hemel trilde op zijn grondvesten en schokte hevig vanwege zijn woede. 9 Rook steeg op uit zijn neusgaten, uit zijn mond kwam een verwoestend vuur. Gloeiende kolen gingen van hem uit. 10 Hij boog de hemel naar beneden en daalde af, donkere wolken waren onder zijn voeten (...) 12 Toen omgaf hij zich met duisternis als beschutting, met donkere wateren en dichte wolken.


Mattheüs 17:1-5 1 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en zijn broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante: 2 Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren glansden als het licht (...) 5 Hij was nog niet uitgesproken of ze werden omhuld door een stralende wolk. Er kwam een stem uit de wolk die zei: "Dit is mijn geliefde Zoon, die ik heb goedgekeurd. Luister naar Hem."

2 Kronieken 6:1 1 Toen zei Salomo: YHWH heeft gezegd dat hij in diepe duisternis zou wonen.


1 Timoteüs 6:16 16 Degene die als enige onsterfelijkheid heeft, die in een ontoegankelijk licht woont, die door geen mens gezien is of gezien kan worden. Hem komt eer en eeuwige macht toe. Amen.

Psalm 97:2 2 Wolken en diepe duisternis omringen hem, rechtvaardigheid en recht zijn het fundament van zijn troon.


1 Petrus 2:9 9 Maar jullie zijn "een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, een volk dat een speciaal eigendom is, zodat jullie overal de schitterende eigenschappen bekend zouden maken" van degene die jullie uit de duisternis heeft geroepen naar Zijn wonderbaarlijke licht.

Job 12:22 22 Hij onthult diepe dingen uit de duisternis en brengt diepe duisternis naar het licht.

Zefanja 1:15 15 Die dag is een dag van woede, een dag van angst en benauwdheid, een dag van onweer en verwoesting, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en diepe duisternis.

De referenties die gebruikt worden komen uit de Nieuwe Wereldvertaling.

  • Als er staat geschreven dat in de Vader "totaal geen duisternis is", hoe kunnen er dan zoveel teksten zijn die YHWH met duisternis in verband brengen? - 1 Johannes 1:5 Kan dat wel dezelfde persoon zijn?

  • Hoe zijn wij “uit de duisternis geroepen tot zijn wonderbaar licht? – 1 Petrus 2:9

  • Van wie is de duisternis en van wie is het licht?

  • Is het een aanwijzing dat er in de Hebreeuwse geschriften overal het tetagrammaton (YHWH) staat en in de Griekse geschriften absoluut niet een keer. Hier is de Nieuwe Wereldvertaling erg vrijpostig geweest door het toch te plaatsen en wellicht zelfs misleidend. Het moet toch een reden hebben? Waarom heeft Jezus het nooit over YHWH maar altijd over "mijn Vader" en "onze Vader"?

0 keer bekeken