• HET MYSTERIE GODS

Johannes 1:1

Schrijver: Sod HaElohim

AANTEKENING: In dit artikel wordt over Yahweh geschreven als zijnde de duivel, maar in werkelijkheid gebruikt de god van deze wereld, de duivel, een titel die God de Vader toebehoort. Daardoor ontstaat er verwarring in "het oude Testament/ de Thora". Aan de vruchten herkent u de boom.​

Johannes 1:1 1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Vaak wijzen mensen wel eens naar Johannes 1:1 als zijnde een ondersteuning van het idee dat de YHWH uit het OT inderdaad dezelfde als God de Vader uit het NT zou zijn. Want er staat geschreven; (In het begin was het Woord... En het Woord was God). Zo wordt het idee ondersteunt dat de "woorden" van de YHWH uit het OT de woorden van God de Vader zouden zijn. Aan de andere kant wordt hiermee ook de gedachte ondersteunt dat zelfs Jezus vanaf het begin van de gehele schepping actief was geweest als "mede-schepper" aangezien niks zonder het Woord tot stand gekomen zou zijn. Zo denken dus talloze gelovigen dat letterlijk alles uit Jezus is! Daarmee wordt dan ook de gedachte ondersteund dat zelfs de wet uit het OT een handtekening van Jezus zou bevatten. Exact die wet die Jezus juist tegenspreekt, exact die wet die Jezus juist aan de paal nagelde, exact die wet waar Jezus ons van bevrijde!


Bizar toch? Deze gedachte laat namelijk uitblinken dat er verdeeldheid binnen God de Vader is, niet dat alleen, het laat zelfs een verdeelde Jezus zien. Een ander punt is dat vele gelovigen deze vers dan ook gebruiken om Jezus tot God te maken. Dit is namelijk te wijten aan het egocentrisch lezen van de tekst die er staat. De video hieronder geeft iets meer diepgang over hoe Johannes 1:1 begrepen mag worden.


Johannes 1:1 kan dus zeker anders begrepen worden. Een voorbeeld van hoe het in juiste context gelezen mag worden:

"In het begin was de Leer en de Leer was bij God en de Leer was God."

Het gaat dus om de Leer van God! En dan zien wij de werkelijke positie van Jezus uitblinken, namelijk als Leraar en Woordvoerder van de Waarachtige God de Vader! Het hele ego van Jezus valt weg, en door Johannes 1:1 juist te begrijpen zien wij juist alle focus naar God de Vader, niet naar Jezus! Hij "Jezus" is de Leraar die ons God de Vader leerde, en dus ook openbaarde. In de grondtekst van Johannes 1:1 staat ook het woord "logos" wat vertaald wordt als "het Woord", logos betekent; (een idee, bericht, boodschap belichamen, verslag doen van). Kortom ondersteunt de grondtekst dat "het Woord" beter vertaald kan worden naar "de Leer". Wat dan aangaande Johannes 1:3? Spreekt dat niet ten gunste van het idee dat juist alsnog alle dingen "die nu zijn" door Jezus zijn?


Johannes 1:3 3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

Het meest bizarre aan Johannes 1:3 is dat in de grondtekst totaal niet verwezen wordt naar "het Woord", laat staan "de Leer". In de grondtekst staat waar "het Woord" in onze vertalingen staat "autos", dat betekent; (daarvan, daaruit, vergezeld, ervan, in overeenstemming, met toestemming).

In Johannes 1:3 kunnen wij dus ook zo lezen: "Alle dingen zijn in overeenstemming gemaakt, en zonder deze overeenstemming is geen ding gemaakt dat gemaakt is."

Dit ondersteunt de gedachte dat God de Vader vrijheid is en vrijheid een geschenk van God de Vader is, ook hint het naar het idee dat niet alle dingen door God de Vader persoonlijk gemaakt zijn, maar wel met Zijn toestemming in overeenstemming gemaakt zijn. Dit bevestigd dan ook de gedachte dat niets buiten Hem heen gaat. Hetgeen betekend dat men in vrijheid de mogelijkheid heeft keuzes te maken die tegen Gods wegen ingaan. Lees daarvoor; Vrije wil? U mag kiezen! en Romeinen 11:32? Laten wij verder gaan:

Johannes 1:4 4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.

Johannes 1:4 anders gelezen:


"In de Leer van God was het leven (te vinden) en het leven (de Leer van God) was het licht van de mensen."


Johannes 1:5 geeft dan net iets meer uitleg en slaat de spijker op de kop.

Johannes 1:5 5 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

Wat wij dus in Johannes 1:5 lezen is dat het licht scheen in de duisternis, de Leer van God de Vader dus! En dat de duisternis het licht, de Leer van God de Vader, niet in zijn macht kon krijgen, de duisternis kon het licht niet grijpen! Kortom is deze gedachte in overeenstemming dat God de Vader licht is en in Hem in het geheel geen duisternis is.

1 Johannes 1:5 5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.

Wat dus niet in God de Vader zit kan logischerwijze ook niet uit Hem komen! Er wordt aan de waakzame lezer duidelijk gemaakt dat er dus een strijd tussen duisternis en licht is. Waar komt de duisternis dan vandaan als het niet van God de Vader komt en zelfs door God de Vader overwonnen wordt?

Jesaja 45:7 7 Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep het onheil; Ik, de HEERE (YHWH), doe al deze dingen.

Het staat er zo duidelijk dat niemand er naast kan kijken, en toch begrijpen zo weinigen wat er nu werkelijk staat. Wij lezen een citaat van de YHWH uit het OT. En wat zegt deze YHWH? "Ik geef vorm aan licht, (dat alreeds bestaat), en ik ben de schepper van de duisternis. Ik maak vrede, (onder voorwaarde), en ik ben de schepper van het onheil (het kwaad)." Dat klinkt niet naar God de Vader. En volgens Johannes 1 is het juist het licht van God de Vader dat de geschapen duisternis van de YHWH uit het OT overwint! Dus kan de YHWH uit het OT nooit en te nimmer God de Vader zelf zijn. Of meent u dan toch dat God de Vader verdeeld is tegen Zijn eigen?

Lees daarvoor; Hoe kan 'Zijn' rijk dan standhouden?

0 keer bekeken