• HET MYSTERIE GODS

Is Gods Koninkrijk vegan?

Schrijver: Unity / Sod HaElohim


Het antwoord is eigenlijk vrij eenvoudig. We hoeven maar te kijken of het vegan was vóór de zondeval toen alles nog goed was, en wat lezen we in Genesis 1:29?


Genesis 1:29 29 En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.

In volmaakte omstandigheden werd er dus geen vlees gegeten. Vlees eten is pas toegestaan na de vloed, en dat is meer dan 1600 jaar later. Dit lezen we in Genesis 9:2-3:


Genesis 9:2-3 2 Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee; zij zijn in uw hand gegeven. 3 Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas.

Bijbel-onderzoekers menen dat dit toegestaan werd omdat er na de vloed weinig voedsel was en de omstandigheden voor het verbouwen van voedsel erg zwaar waren.


Maar als wij dus verwachten om in de toekomst terug te keren naar de volmaakte omstandigheden van voordat het misliep, dan ligt het uiteraard in de lijn van verwachting dat ook het voedselpatroon weer terugkeert naar volmaaktheid.


Bovendien zal de dood als laatste vijand worden weggedaan.


1 Korinthe 15:26 26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.

Er zal dus geen dood meer zijn in Gods Koninkrijk, en dus kunnen en zullen er ook geen dieren meer worden geslacht.


Iedereen die wel eens plaatjes ziet waarop het Koninkrijk wordt afgebeeld, ziet dan ook altijd harmonie tussen mens en dier.


Plaatjes van dieren die worden vetgemest en geslacht zitten er niet tussen, maar plaatjes van kinderen die dieren knuffelen wel.


Ergens voelen we precies aan wat de bedoeling is, en zullen we moeten toegeven dat momenteel de aarde, het milieu en de dieren eerder worden uitgebuit dan goed worden beheerd.


Romeinen 8:20-22 20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. 22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.

Aangezien christenen vrij zijn om zelf te kiezen, ligt dus na de vloed ook de mogelijkheid van het eten van vlees "op tafel".

Toch zijn er enkele redenen die ervoor pleiten om als christen het veganisme eens onder de loep te nemen.


Een plantaardig voedselkeuze;

 • is beter voor je hart, het vermindert cholesterol.

 • helpt tegen artritis.

 • geeft een betere stoelgang.

 • helpt bij afvallen.

 • is goed voor de huid.

 • verlaagt bloedsuiker en verbetert de nierfunctie.

 • men krijgt meer nuttige voedingsstoffen binnen.

 • helpt bij stress en migraine.

M.a.w., het is goed voor het lichaam, je zou zelfs kunnen zeggen dat een plantaardig dieet bijdraagt aan kennis, verstand en wijsheid.

Daniël 1:11-17 11 Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, Hananja, Misaël en Azarja: 12 Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef, en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken. 13 En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jongemannen, die de gerechten van de koning eten, bezien worden, en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. 14 Hij luisterde naar hen in deze zaak. Tien dagen stelde hij hen op de proef. 15 Aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was, en zagen zij er gezonder uit dan al de jongemannen die van de gerechten van de koning aten. 16 Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten, en de wijn die zij moesten drinken, wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. 17 Aan deze vier jongemannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften, en wijsheid, en Daniël gaf Hij inzicht in allerlei visioenen en dromen.

Verder;

 • bespaart het enorm veel kostbaar drinkwater.

 • reduceert het CO2.

 • vermindert het methaan uitstoot en mest overschot.

 • bespaart het enorm veel landbouwgrond dat niet meer gebruikt wordt om dieren te voeden voor de slacht, maar om mensen te voeden.

M.a.w., het is goed voor het milieu. En het is ook rentmeesterschap waardoor een christen herkent zou mogen worden. Ook zou het een ieder christen eerder sieren de schepping te dienen dan uit te buiten.

Genesis 2:15 15 De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.

Markus 10:45 45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.

Maar vooral is het altijd goed om onze liefde uit te breiden. Niet alleen liefde voor de mens, maar ook liefde voor alle dieren en voor onze omgeving.


Besef hoe aangeleerd en merkwaardig het is dat we het ene dier in huis nemen zoals een hond of kat, en er veel liefde aan geven en het goed verzorgen, maar een ander dier vetmesten en opeten.


Met het idee; "verbeter de wereld maar begin bij jezelf" kunnen juist de christenen laten zien dat ze de aarde juist beheren en niet uitbuiten.


Als dit je allemaal erg moeilijk lijkt, begin dan eenvoudig door het aantal keren dat je vlees eet te verminderen, dat heeft al een groot effect, zowel voor je lichaam als voor deze aarde.


Uiteindelijk zullen we toch terugkeren naar volmaakte omstandigheden en zal het eten van vlees ophouden, maar als je gedreven door de liefde voor de schepping nu al aan wilt beginnen is dat een goede zaak.


Ik zou zo zeggen; wie er plaats voor kan maken maakt er plaats voor. Jouw lichaam, de dieren en deze aarde zullen er dankbaar voor zijn.

Psalm 36:7 7 Uw gerechtigheid is als de machtige bergen, Uw oordelen zijn als de grote watervloed; mensen en dieren verlost U, HEERE.
0 keer bekeken