• HET MYSTERIE GODS

Intro

Bijgewerkt: 16 nov 2019

Schrijver: Sod HaElohim


Ik groeide op in een Islamitisch gezin waarbij de religie Islam een grote rol speelde, zelf was ik ook een overtuigd praktiserend Moslim. Rond mijn 17de bekeerde ik mij naar het Christendom aangezien ik in mijn tienerjaren veel contradicties binnen de Islam ontdekte en alreeds in mijn hart voelde dat God meer is dan dat de Islam met al zijn culturele pracht en praal kon beschrijven, ik voelde als Moslim al aan dat God niks anders dan liefde kon zijn door enkele (ook geestelijke) gebeurtenissen die ik door mijn jongere jaren heen heb mogen meemaken, gebeurtenissen die in sterk contrast tegenover de Islamitische leer stonden. De keuze voor het Christendom, oftewel de kerk leek mij dan ook het meest logische gevolg door al die gebeurtenissen heen.

Niets was wat het leek te zijn!

Na enkele jaren in enkele kerken actief te zijn geweest miste ik iets essentieels, het was de liefde! Nu zal ik niet zeggen dat er nooit over de liefde gepredikt werd, daar heeft het zeker niet aan gelegen, over de liefde werd maar al te graag gepredikt, maar dan wel met dubbele tong. De liefdeloze kerkleer was gewoonweg veel te tegenstrijdig met hetgeen ik in mijn hart voelde, dat soort contrasten maakte ik zelfs mee binnen de Islam. Het waren een en al mooie woorden zonder een effectieve inhoud. Hoe je het wendt of keert, uiteindelijk zal dan toch nog het merendeel van de wereldbevolking in een hel moeten vertoeven ondanks dat God zogezegd liefde zou moeten zijn. Dat was dan ook nog eens rechtvaardig volgens de kerkleer. Er zat gewoon geen logica meer in, ik voelde mij omringd door de meest hypocriete mensen. U moet het zich eens voorstellen?! Alleen al omdat iemand in Jezus Christus geloofde zou die persoon behouden zijn, maar iemand die nooit in Hem geloofde zou dan voor de komende miljarden jaren en alle eeuwen daarop volgende in een hel schroeien? Is dat rechtvaardig? Natuurlijk niet! Mocht God zo zijn zou Hij zelfs moreel gezien slechter dan de duivel zijn. Waar is dan Gods liefde? Is Zijn liefde niet onvoorwaardelijk? Het was letterlijk hetzelfde als binnen de Islam, alleen worden daar dan soms andere en meer radicalere standaarden gehanteerd, maar het komt letterlijk op hetzelfde neer.

Na enkele jaren achtbanen door de Christelijke wereld besloot ik afstand te nemen van deze cult, ondertussen durf ik dat dan ook eerlijk te zeggen, het Christendom is niets anders dan een cult.

Dat wil dan natuurlijk niet zeggen dat ik mijn zoektocht naar God staakte!

God is mij echter blijven trekken, en van de ene op andere dag besefte ik mij tot geloof te zijn gekomen nadat het mysterie Gods tot mijn hart sprak. Vandaar ook de naam van deze site; "Sod Ha Elohim - (Het Mysterie Gods / Het Mysterie der "Goden" in het Hebreeuws)".

Het mysterie Gods liet mij zien dat ieder schepsel verzoend wordt door het volbrachte offer van Jezus Christus. In de kerk zult u met zekerheid horen dat het van u en uw levenswijze afhangt om een fijn hiernamaals te mogen genieten, maar de realiteit ziet er gelukkig anders uit, het hangt namelijk niet van u af, het hing echter ruim 2.000 jaar geleden van Jezus Christus af. En Hij is het die het voor een ieder volbracht!

Kolossenzen 1:19-20 19 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, 20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

Het mysterie Gods is dan ook de gehele drijfkracht achter deze site;

1 Timoteüs 2:5-6 5 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 6 die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.

Laat u door niemand wijs maken dat er ook slechts een enkeling verloren gaat! God is liefde! U bent geliefd, ongeacht wie, wat of hoe u bent. Aan de liefde Gods valt werkelijk niet te ontsnappen.

Het Mysterie der "Goden"?

Waarom mysterie der Goden? "Het Mysterie Gods | Sod Ha Elohim" gaat een stukje verder. Door namelijk de liefde Gods te onderzoeken is het contrast tussen de liefde en de liefdeloosheid enkel en alleen maar groter geworden. "Het Mysterie Gods | Sod Ha Elohim" openbaart voor wie het wil zien de duivel die schuilgaat onder de naam van God maar in feite de dief is die enkel kwam om te stelen te slachten en te verdelgen.

Wat u hier zult ontdekken is de goedheid Gods en de werkelijkheid van wie Hij is! God is namelijk enkel liefde en licht! In Hem zit in het geheel geen duisternis!

Geliefde dames en heren! Welkom op "Het Mysterie Gods | Sod Ha Elohim"!

0 keer bekeken