• HET MYSTERIE GODS

Hoe kan 'Zijn' rijk dan standhouden?

Schrijver: Sod HaElohim

Terwijl ik met het artikel (Zondigen tegen de Heilige Geest... Hoe zit dat nu?) bezig was kwam ik een bijzondere Bijbeltekst tegen dat voor mij boekdelen sprak... Zo gebruikte ik voor het artikel Mattheüs 12:24-26.

Mattheüs 12:24-26 24 Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden: Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen. 25 Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden. 26 En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden?

Frappant genoeg geloven de meeste hedendaagse Schriftgeleerden dat letterlijk alle dingen uit God de Vader komen. Zo besmeuren zij onder andere de reputatie van God de Vader door Hem het kwaad en duister toe te schrijven! Terwijl God de Vader juist liefde en licht is! Dan haal ik ineens heel veel uit Mattheüs 12:24-26. Want wat alle Schriftgeleerden vandaag de dag kunnen beamen is dat God de Vader juist het kwade zal overwinnen! Maar hoe gaat dat dan als het kwaad uit Zichzelf is? Is Hij dan niet ook verdeeld tegen Zichzelf? Hoe kan dan Zijn rijk standhouden als dat echt zo was? Voert God de Vader eerst de wet in met de dood als gevolg om deze dan aan te paal te laten nagelen en als Zijn vijand te laten onttronen door Zijn geliefde gezalfde Zoon? Dat spreekt toch van totale verdeeldheid tegen Zijn eigen?! Mocht dat dan werkelijk zo zijn dat kwaad en duister uit God de Vader zouden komen, en het dan ook daadwerkelijk zo zou zijn dat God de Vader eerst 'oog om oog, tand om tand' leerde, en vervolgens Zijn Zoon deze leer laat tegenspreken... Dames en heren! Dan hebben wij met het toppunt van verdeeldheid te maken! En dan zal net zo Zijn rijk nooit niet kunnen standhouden. Jezus zegt het immers zelf! Maar gelukkig is dat niet het geval en behoort schizofrenie niet tot Zijn aard. (Lees; De duivel die zich voordoet als God, maar Hem niet is).

1 Johannes 4:8 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

1 Johannes 1:5 5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.

Jakobus 1:17 17 Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.
0 keer bekeken