04.05.2019

De Vader omarmde allen in hun ongeloof! Om Zich juist over allen te ontfermen!

19.04.2019

In tegenstelling tot wat de algemene kerkleer leert over de dag van Gods oordeel, zal het oordeel uiteindelijk over Gods genade gaan.

11.04.2019

De vraag die zich opdringt: "Zou dus het eten van de vrucht iets met seksualiteit te maken kunnen hebben?"

11.04.2019

In de geschriften van Handeling, Romeinen tot en met zelfs Filemon vind u GEEN ENKELE referentie waar Paulus het woord HEL gebruikte.

En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kain, en zeide: Ik heb een man van den HEERE (JHWH) verkregen! - "Genesis 4:1 / SV1750"

04.04.2019

Wat wordt nu bedoelt met alle mensen in Romeinen 5:18? Zijn het nu echt alle mensen of gewoon velen?

02.04.2019

Genade is veel inhoudelijker en verbazingwekkender dan dat menig mens erkent.

God is niet een God van doden, maar van levenden. Het evangelie, het goede bericht, is vele male mooier dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden.

27.03.2019

Is er nu wel of geen vrije wil? Laat ik het zo zeggen, u mag kiezen of u het wel of niet wil geloven.

GOD de Vader wijst naar de Koninklijke weg en dat is niet door middel van slachtpartijen en oordelen zoals wij die kunnen lezen in het Oude Testament.

Please reload

Romeinen 11:32?

04.05.2019

1/10
Please reload

04.05.2019

Please reload